Vraag van De Correspondent

Vraag van De Correspondent

Vragen van de krant De Correspondent beantwoord door leden van de sectie Migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam

Moet een kapitein een bootje met migranten in nood redden?

Op 15 september 2014 berichtte IOM dat alweer 500 migranten uit onder meer Syrië en Palestina waren omgekomen in...

Wanneer is een land een doorreisland en wanneer een asielbestemming?

PVV-Kamerlid Fritsma stelde onlangs dat we Syriërs wel konden terugsturen, omdat ze eerder al in Turkije geweest waren. Dat...

Aanzuigende werking

In het debat over het Nederlandse asielbeleid stellen bewindslieden en politici regelmatig dat dit beleid de instroom van asielzoekers...

Het recht op gezinsleven I: het EVRM

Gezinsmigratie wordt gereguleerd door nationale en internationale regels. Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de...

Bewijs in het asielrecht: littekens en seksuele gerichtheid

In het Nederlandse asielrecht staat centraal wat de asielzoeker aan de IND vertelt over de vervolgingen en bedreigingen die...

De invloed van het Europese asielrecht

Euro-commissaris Malmström kondigde in juni 2013 de voltooiing van het Common European Asylum System aan, dat is de gemeenschappelijke...

Inhoudelijke toetsing in asielzaken?

Begin september blies D66 Tweede Kamerlid Schouw nieuw leven in een wetsvoorstel over rechtsbescherming in asielzaken. De rechterlijke toetsing...