Vraag van NRC

Vraag van NRC

Vraag van het NRC Handelsblad beantwoord door leden van de sectie Migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam

Opvang in de regio: strijd met internationaal recht?

In een recente migratienota bepleit de VVD te stoppen met het verlenen van asiel in Europa aan niet-Europeanen. In...

Belangrijke uitspraak: kinderen niet zomaar uitzetbaar naar Italië

Gezinnen van asielzoekers met kinderen mogen op grond van de Dublin-regels alleen naar Italië worden gestuurd als vooraf zeker...

Belangrijke uitspraak: langdurig illegaal verblijvende moeder mag bij gezin blijven

Vandaag heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak gedaan in de zaak Jeunesse t. Nederland. Het...

Aanzuigende werking

In het debat over het Nederlandse asielbeleid stellen bewindslieden en politici regelmatig dat dit beleid de instroom van asielzoekers...