Vraag van NRC

Vraag van NRC

Vraag van het NRC Handelsblad beantwoord door leden van de sectie Migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam

Belangrijke uitspraak: langdurig illegaal verblijvende moeder mag bij gezin blijven

Vandaag heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak gedaan in de zaak Jeunesse t. Nederland. Het...

Belangrijke uitspraak: kinderen niet zomaar uitzetbaar naar Italië

Gezinnen van asielzoekers met kinderen mogen op grond van de Dublin-regels alleen naar Italië worden gestuurd als vooraf zeker...

Opvang in de regio: strijd met internationaal recht?

In een recente migratienota bepleit de VVD te stoppen met het verlenen van asiel in Europa aan niet-Europeanen. In...

Aanzuigende werking

In het debat over het Nederlandse asielbeleid stellen bewindslieden en politici regelmatig dat dit beleid de instroom van asielzoekers...