Dossier: Verkrijgen en verliezen Nederlanderschap

Dossier: Verkrijgen en verliezen Nederlanderschap

Intrekking Nederlanderschap jihadisten niet met terugwerkende kracht

Sinds 1 maart 2017 kan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het Nederlanderschap intrekken van personen die...

Verlenging van de termijn voor naturalisatie

In het regeerakkoord van Rutte II is aangekondigd dat de vereiste verblijfsduur voor naturalisatie van vijf jaar zal worden...

Hoe jihadisme te bestrijden?

In augustus 2014 is aan de Tweede kamer het nieuwe actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme voorgelegd. Hierin worden verschillende maatregelen...

Verlies van de Nederlandse nationaliteit

Een Nederlander kan zijn nationaliteit op twee manieren kwijtraken: door een handeling van de overheid (intrekking) of...

Hoe word je Nederlander?

Men kan Nederlander worden op drie manieren: door geboorte uit een Nederlandse ouder, door optie en door naturalisatie. Hoe...

Wanneer verliezen Nederlanders in het buitenland hun Nederlandse paspoort?

De Afdeling rechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft een belangrijke uitspraak gedaan over Nederlanders die...

Staatloosheid onder Syrische vluchtelingen: Wat doet Nederland?

Door de komst van Syrische vluchtelingen, na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011, is het aantal staatlozen...

Een Europees burgerschap voor de rijksten: welke lidstaat doet het beste bod?

Volgens Capgeminiā€™s World Wealth Report 2014 telt de wereld inmiddels 13,7 miljoen dollarmiljonairs, een absoluut record. Een groot deel...

De intrekking van het Nederlanderschap van uitgereisde jihadisten

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in september vorig jaar het Nederlanderschap van vier uitgereisde jihadisten ingetrokken. Dit...