Artikel 8 EVRM

    2316

    Artikel 8 EVRM omvat het recht op bescherming van privé en gezinsleven. Op grond van dit artikel kan iemand soms in aanmerking komen voor gezinsvorming of gezinshereniging. Zie ook ons blog: “Het recht op gezinsleven I: het EVRM”.