Forensisch Medische Maatschappij Utrecht

    852

    De FMMU voert in opdracht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) medische onderzoeken uit voorafgaand aan de asielprocedure. In dit medisch onderzoek wordt vastgesteld of de asielzoeker medische problemen heeft (psychisch en fysiek) waarmee de IND bij het horen en beslissen rekening moet houden

    DELEN
    Vorig artikelEVRM
    Volgend artikelFMMU