Interstatelijk vertrouwensbeginsel

    1886

    Beginsel waarbij de lidstaten van de EU ervan uitgaan dat andere lidstaten zich houden aan de verplichtingen die zij volgens het Unierecht en mensenrechtenverdragen hebben.

    DELEN
    Vorig artikelInherente afwijkingsbevoegdheid
    Volgend artikelImmigratie