Veilig derde land

    1246

    Een land, niet het land van herkomst van een asielzoeker waar een asielzoeker een zekere band mee heeft en waar hij beschermd wordt tegen uitzetting naar een land waar hij vervolging te vrezen heeft of een reëel risico loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Zie ook ons blog: “Wanneer is een land een doorreisland en wanneer een asielbestemming?”.

    DELEN
    Vorig artikelUNRWA
    Volgend artikelVeilig land van herkomst