Over Verblijfblog

De sectie migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam voorziet actuele migratierechtelijke thema’s van toelichting op dit Verblijfblog. Verblijfblog beoogt de kwaliteit van berichtgeving over migratierechtelijke thema’s te verhogen door actualiteiten te voorzien van juridische feiten en achtergronden. Recht is echter geen harde empirische wetenschap: regels en jurisprudentie laten veel ruimte voor interpretatie. Een eigen interpretatie van het recht zullen de auteurs op Verblijfblog echter zo min mogelijk geven. Wel kunt u van hen historische achtergronden verwachten, de inkadering van een probleem in wetgeving en jurisprudentie, een uitleg van relevant recht of simpelweg feitelijke gegevens. Zo hopen we dat de lezer zelf tot een beter inzicht in de migratierechtelijke problematiek kan komen.

Het Verblijfblog bestaat uit twee secties. In ‘Actueel migratierecht’ worden actualiteiten toegelicht, voor stukken in deze rubriek ligt het initiatief bij de redactie van Verblijfblog. In ‘Vraag van de pers’ worden daarentegen vragen van de kranten De Correspondent en NRC beantwoord. Een versie van dit antwoord verschijnt tevens in die kranten. Alle bijdragen zijn kort en beogen toegankelijk te zijn voor een breed, niet-juridisch publiek. Dit mag ten koste gaan van de juridische fijnslijperij, maar niet van de juistheid.

De onderzoeksgroep Migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam bestaat uit:

Bahija Aarrass
Younous Arbaoui
Ted Baird
Hemme Battjes
Pieter Boeles
Evelien Brouwer
Galina Cornelisse
Paolo Cuttitta
Gareth Davies
Karen Geertsema
Nadia Ismaili
Lisa Komp
Tamara Last
Veeni Naganathar
Marcelle Reneman
Lieneke Slingenberg
Thomas Spijkerboer
Martijn Stronks
Orçun Ulusoy
Karin de Vries

In Memoriam Sarah van Walsum

De redactie van Verblijfblog

Yussef Al Tamimi
Hemme Battjes
Pieter Boeles
Nadia Ismaili
Veeni Naganathar
Hans van Oort (redactiesecretaris)
Marcelle Reneman
Martijn Stronks