Europees Sociaal Handvest

    1359

    Verdrag van de staten van de Raad van Europa waarin sociale en economische mensenrechten zijn vastgelegd, zoals het recht op eerlijke beloning en rechtvaardige werkomstandigheden voor werknemers.

    DELEN
    Vorig artikelECSR
    Volgend artikelEuropese Economische Ruimte