Verblijfsvergunning regulier

    1315

    Alle verblijfsvergunningen die niet een verblijfsvergunning asiel zijn. Zie artikel 14 Vw.