Verblijfblog bespreekt in de komende weken de voorstellen van het Europese migratie- en asielpact. Deze aanbevelingen zien onder andere op het Schengenacquis, een grotere rol van Frontex, nieuwe procedures voor snelle vaststelling van status bij binnenkomst, waaronder prescreening en uitbreiding van grensprocedures. Het eerste thema is het nieuwe solidariteitsmechanisme. Door Hemme Battjes & Nina...

Verkiezingen 2021: Arbeidsmigratie

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2021: Opvang van asielzoekers en asielstatushouders

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2021: Nationaliteit en Staatloosheid

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2021: Het Nederlandse asielbeleid

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2021: Internationale dimensie van het asielbeleid

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Wat is de betekenis van nieuwe staatloosheidwetgeving voor de praktijk?

Al sinds 2016 werkt de overheid aan nieuwe wetgeving inzake staatloosheid. Nederland staat bekend als het enige land in...

Verkiezingen 2021: Gezinshereniging

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2021: Integratie

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Hof zet streep door Nederlands beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Het Hof van Justitie oordeelde recent dat een EU lidstaat eerst moet onderzoeken of een alleenstaande minderjarige vreemdeling in...

Verkiezingen 2021: Terugkeer en Illegaliteit

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Moeten pensioengerechtigde vreemdelingen inburgeren?

Vreemdelingen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn voor de aanvraag van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd uitgezonderd van de...

Grenzen aan grensprocedures?

Volgens het nieuwe Migratie- en Asielpact van de Europese Commissie, is de grensprocedure een belangrijk instrument om kansarme aanvragen...

Tweede Kamer debatteert over bescherming Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit

Op 9 december 2020 debatteert de Tweede Kamer over de Initiatiefnota van het lid Paternotte (D66) ‘Bescherm Nederlanders met...

De rol van de A, B, C en de X, Y, Z uitspraken binnen...

Op 4 oktober 2020 berichtte NRC dat volgens de IND honderden Oegandese LHBTI-asielzoekers onterecht een verblijfsstatus hebben verkregen. De...

Gaat de vergrote handelingsmacht van staten op zee gepaard met een even brede verplichting...

De UNHCR schat dat tussen 2014 en 2019 19.140 personen zijn omgekomen of vermist in de Middellandse Zee. Artikel...

Wat heeft de Afdeling in december 2019 geoordeeld over het Nederlands beleid ten aanzien...

Op 25 september 2020 berichtte het NRC dat terugkeer ook voor Afghanistan, het onveiligste land ter wereld, de standaard...

Kabinet streeft ernaar de strafmaat op mensensmokkel aan te scherpen

Eén van de maatregelen bij de overname van honderd asielzoekers uit kamp Moria – aangekondigd in een Kamerbrief –...

Wat voor financiële problemen ondervinden legale en Nederlandse partners in gemengdestatusgezinnen?

Gemengdestatusgezinnen zijn gezinnen waarbij er een partner niet rechtmatig in Nederland verblijft en de andere partner een permanente verblijfsstatus...

Hebben asielzoekers recht op een bed?

Op 16 augustus jl. berichtte NRC dat door personeelstekort in het aanmeldcentrum in Ter Apel, asielzoekers soms niet op...

Etnische profilering in 2020: verboden discriminatie op gronden als ras, kleur en afkomst

Na de dood van George Floyd in mei 2020 wordt wereldwijd geprotesteerd tegen racisme en opnieuw aandacht gevraagd voor...

Ras, migratie en internationaal recht 

De dood van George Floyd in de Verenigde Staten van Amerika (VS) is aanleiding geweest tot vele protesten tegen...

Kabinet wil Turkse nieuwkomers weer laten inburgeren  

In februari 2020 kondigde het kabinet aan dat de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers opnieuw zal worden ingevoerd. Turkse onderdanen...

Wat is de impact van de coronacrisis op het Amerikaanse migratiebeleid?

Ook in de Verenigde Staten van Amerika (VS) zijn er vanwege de coronacrisis allerlei migratierechtelijke maatregelen genomen. Zo zijn...

Wat voor consequenties heeft het coronavirus op personen in vreemdelingenbewaring?

In een brief aan de staatssecretaris stellen verschillende mensenrechtenorganisaties dat de omstandigheden in vreemdelingenbewaring in strijd zijn met de mensenrechten....

Rechtsbijstand voor asielzoekers blijft, dwangsommen verdwijnen

Op 9 april 2020 liet de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer weten dat asielzoekers binnenkort niet...

Zijn Europese arbeidsmigranten voldoende beschermd in de coronacrisis?

Op 16 april berichtte het NRC dat arbeidsmigranten in Nederland in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Zij...

Gevolgen van het coronavirus voor het EU- en nationale grens- en migratiebeleid: update 21...

In een vorig Verblijfblog werd beschreven welke maatregelen op basis van het nationale en EU-migratierecht mogelijk zijn om de...

Hoe reageren experts op de uitspraak N.D./N.T. vs. Spanje?

In een eerder Verblijfblog is ingegaan op de zaak N.T. en N.D. vs. Spanje bij het EHRM over het...

Mag Nederland asielzoekers weren uit de COA-opvang vanwege het coronavirus?

Op zondag 15 maart 2020 schreef minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer dat nieuwe asielzoekers vanaf maandag 16 maart...

Wat zijn de gevolgen van langdurige asielprocedures voor asielzoekers?

Lange asielprocedures kosten de overheid geld, maar zijn ook nadelig voor asielzoekers, zeker voor degenen die een grote kans...