Op 24 oktober is Nederland  veroordeeld voor een schending van artikel 3 van het EVRM. De staatssecretaris is volgens het Hof tekortgeschoten bij het beoordelen van een nieuwe, last-minute ('vliegtuigtrap'-) asielaanvraag van Ali Mohammed al-Showaikh. Hoe kwam het Hof tot deze conclusie en wat zijn de gevolgen voor Nederland? Door Masja Zweers Op 20 oktober werd...

Uitspraak Raad van State over 24-weken eis voor asielzoekers

Op 29 november 2023 oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de regel dat asielzoekers maximaal...

Kunnen Palestijnen asiel aanvragen?

Voor Palestijnen die asiel aanvragen geldt onder het Vluchtelingenverdrag, en daarmee ook onder Unie- en Nederlands recht, een aparte...

Verkiezingen 2023: Terugkeer en illegaliteit

Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2023: Opvang van asielzoekers en asielstatushouders

Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2023: Arbeidsmigratie

Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Het Migratie en Asielpact van de EU uitgelegd: de verordening asielprocedure

De Europese Raad van de EU bereikte in juni 2023 overeenstemming over de teksten van twee voorgestelde verordeningen. Deze...

Verkiezingen 2023: Nationaliteit en Staatloosheid

Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2023: Integratie

Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de Tweede Kamer....

Verkiezingen 2023: Gezinshereniging

Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2023: Internationale dimensie van het asielbeleid

Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2023: Het Nederlandse asielbeleid

Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Het punitieve karakter van de vreemdelingenbewaring

Sinds 2015 is het wetsvoorstel Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring in omloop bij het parlement. Het wetsvoorstel noopt ertoe om...

Arbeid door vreemdelingen teveel beperkt door 24-weken-eis

Op 18 april 2023 oordeelde de rechtbank in Arnhem dat de voorwaarde dat asielzoekers in Nederland maar 24 weken...

Vaststellingsprocedure staatloosheid en uitgebreid optierecht voor staatloze kinderen: het wachten waard?

Op 6 juni 2023 zijn de vaststellingsprocedure staatloosheid en de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) aangenomen,...

Het afhankelijk verblijfsrecht van huwelijksmigranten in internationaal-vergelijkend perspectief

Eind januari presenteerde de Vrije Universiteit het onderzoek ‘Heb geduld. De betekenis van het afhankelijk verblijfsrecht in het dagelijks...

Automatische dwangsommen in asielrecht niet langer verschuldigd

Met de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND wilde de wetgever een einde maken aan het sterk stijgende bedrag aan...

Hoe staat het met de Spreidingswet?

Afgelopen zomer kondigde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verschillende maatregelen aan om de ‘opvangcrisis’ het hoofd te bieden,...

Mogelijkheden om te werken voor asielzoekers uit Oekraïne en andere landen

Op 1 februari 2023 berichtte de NOS dat bijna de helft van de Oekraïense asielzoekers in Nederland aan het...

Nareismaatregel gezinshereniging vluchtelingen mag niet worden toegepast

Het uitstel van gezinshereniging voor nareizende familieleden van vluchtelingen is onrechtmatig, zo oordeelde Raad van State op 8 februari...

Russische deserteurs en asiel: Een complexe constellatie

Andrey Medvedev, een voormalig commandant van de beruchte Russische huurlingengroep Wagner, heeft asiel aangevraagd in Noorwegen. Hij gaf aan...

Mag Nederland Russische dienstweigeraars en deserteurs terugsturen?

Russische dienstplichtigen tot 27 jaar die naar Nederland zijn gevlucht worden door Nederland niet teruggestuurd naar Rusland. Russen tussen...

Hof van Justitie over nareis en kindhuwelijken

Op 17 november 2022 oordeelde het Hof van Justitie dat gezinshereniging van een moeder bij haar alleenstaande minderjarige dochter...

Wanneer kan een ernstig zieke vreemdeling niet worden uitgezet?

Op 22 november 2022 oordeelde het Hof van Justitie dat een vreemdeling niet mag worden uitgezet als er een...

Rechter moet zelfstandig vreemdelingendetentie toetsen

Op 8 november 2022 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan over de rol van de rechter in vreemdelingendetentiezaken....

Verlenging van de beslistermijn in asielprocedures

In de brief van 28 augustus 2022 over de opvangcrisis kondigde de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan dat...

Nederland schorst afspraken van de Turkije-deal om asielzoekers over te nemen

Als reactie op de aanhoudende opvangcrisis heeft de Nederlandse regering eind augustus 2022 verschillende maatregelen aangekondigd. Een van deze...

Kabinetsplannen beperking gezinshereniging van vluchtelingen

Vrijdag 26 augustus 2022 presenteerde het kabinet een ‘asielcompromis’ met als doel de opvangcrisis in Ter Apel op te...

Verschil in behandeling tussen asielzoekers uit Oekraïne en asielzoekers uit andere landen

Mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne worden opgevangen in gemeenten onder verantwoordelijkheid van burgemeesters. Asielzoekers uit andere landen vallen...

Belangrijke uitspraak Hof van Justitie: buitenlandse ouders van Nederlandse kinderen komen in aanmerking voor...

Vreemdelingen van buiten Europa die de ouder zijn van een Nederlandse kind kunnen onder bepaalde voorwaarden een verblijfsrecht in...

Toegang tot Hoger Onderwijs voor Ongedocumenteerde  Jongeren: Het ‘Amsterdamse Convenant’ Uitgelegd  

Op 10 maart 2022 ondertekende de gemeente Amsterdam met de vijf Amsterdamse universiteiten en hogescholen een convenant over de...