De Europese Unie heeft een maatregel van tijdelijke bescherming afgekondigd voor specifieke categorieën vluchtelingen uit Oekraïne. Sommige Oekraïners en derdelanders vallen hierbij buiten de boot. De lidstaten hebben echter de mogelijkheid om de doelgroep van tijdelijke bescherming uit te breiden. Dit blog legt uit hoe Nederland van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. Door Marcelle Reneman In...

Oekraïners moeten toch asiel aanvragen

Aanvankelijk werd gezegd dat vluchtelingen uit Oekraïne geen asiel in Nederland hoefden aan te vragen. In een brief van...

Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne én andere landen

Op 21 maart maakte het kabinet de hoogte van het leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne bekend. Hoeveel geld krijgen...

Tijdelijke bescherming van Oekraïners in Nederland

De Europese Tijdelijke Beschermingsrichtlijn is op 4 maart 2022 voor het eerst geactiveerd, voor Oekraïners. In 2005 is deze...

Asiel voor Oekraïners?

Volgens de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn op 3 maart 2022 ongeveer een miljoen Oekraïners het land ontvlucht. Sommigen van...

Verkort motiveren door de Afdeling: zijn uitspraken voldoende inzichtelijk?

Sinds de invoering van de Vreemdelingenwet kan de Afdeling zaken afdoen zonder in haar uitspraak te motiveren waarom het...

De huisvesting van vergunninghouders in tijde van een wooncrisis

De meeste Nederlanders vrezen dat migranten de reeds krappe woningmarkt nog meer onder druk zetten. In dit blog wordt...

Aanwijzing aan gemeenten voor de opvang van asielzoekers

Op 14 december jl. werd de Tweede Kamer geïnformeerd dat het kabinet drie gemeenten en de regio Rotterdam verplicht...

Waarom hebben gevaccineerde ongedocumenteerden in Nederland zoveel moeite om een Coronapas QR-code te krijgen?

Het is voor ongedocumenteerde migranten in Nederland moeilijk of zelfs onmogelijk om een QR-code te bemachtigen om toegang tot...

Zaak tegen Frontex voor onrechtmatige uitzetting

Onlangs is een zaak aangespannen tegen het Europese Grensbewakingsagentschap Frontex om Frontex aansprakelijk te stellen voor schade die het...

Strafbaarstelling hulp aan vluchtelingen in Griekenland

Op 18 november 2021 staan 22 vluchtelingenhulpverleners, waaronder ook een Nederlandse man, terecht voor een Griekse strafrechtbank op grond...

Brexit: sociale zekerheid van Britten in Nederland

Britse staatsburgers zijn niet langer burgers van de Europese Unie. Zodra de transitieperiode op 31 december 2020 afliep, verloren...

Wanneer heeft een Unieburger aan zijn vertrekplicht voldaan?

Op 22 juni 2021 beantwoordde het Hof van Justitie van de Europese Unie vragen van de Afdeling Bestuursrechtspraak van...

Selectie op basis van etniciteit door de Marechaussee

Op 22 september 2021 deed de rechtbank Den Haag uitspraak inzake selectie op basis van etniciteit door de Koninklijke...

Tentenkampen in Nederland

Sinds zondag 17 oktober jl. verblijven 400 asielzoekers in een tentenkamp in Almere. Ze hebben het er erg koud....

Nareisbeleid: macht en tegenmacht

Op 23 augustus 2021 meldde NRC Handelsblad dat het nareisbeleid voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen was aangescherpt, waardoor zij niet...

Brexit: Verblijfsrechten van Britten in Nederland

Britse staatsburgers zijn niet langer burgers van de Europese Unie. Op het moment dat de transitieperiode op 31 december...

Wat zijn de rechten van ongedocumenteerden die huishoudelijk werk verrichten?

Tien jaar geleden werd het ILO-verdrag inzake huishoudelijk personeel opgesteld met daarin arbeidsrechten voor huishoudelijk personeel. Nederland heeft dit...

Nederlands beleid herhaalde asielaanvragen in strijd met Unierecht

De Nederlandse asielprocedure schudt op zijn grondvesten na een recente uitspraak van het Hof van Justitie. Het Hof oordeelde...

Migratiedeals en de bescherming van sociaaleconomische rechten van vluchtelingen en migranten

Migratiedeals tussen de EU en landen als Turkije en Libië die bedoeld zijn om migratiestromen naar Europa in te...

Het gebruik van bewijs bij nieuwe asielaanvragen

Op 10 juni 2021 beantwoordde het Hof van Justitie prejudiciële vragen van de Rechtbank Den Haag over opvolgende asielaanvragen....

Asielbescherming voor Afghaanse medewerkers van de Nederland overheid

De internationale gemeenschap werd overrompeld door de snelle opmars van de Taliban in Afghanistan. Hals over kop moesten grote...

Het Marrakesh Compact in Nederland: niet bindend, wel een diplomatiek instrument

Eind 2018 hebben de VN-lidstaten het Marrakesh Compact (VN Global Compact voor Veilige, Geordende en Reguliere Migratie; GCM) aangenomen....

EU-poortwachters: De Spaans-Marokkaanse samenwerking in Ceuta

Tussen maandag 17 en dinsdag 18 mei 2021 zijn meer dan 8.000 mensen van Marokko naar de Spaanse kust...

Word redactiesecretaris van Verblijfblog!

Het Amsterdam Centre of Migration and Refugee Law (ACMRL) van de Vrije Universiteit Amsterdam zoekt een getalenteerde student die als...

Controversieel of niet?

Op 15 januari 2021 viel het kabinet Rutte III. Momenteel zijn in totaal 308 onderwerpen controversieel verklaard, waarvan 54...

Landeninformatie: De essentiële basis voor deugdelijke besluitvorming in het asielproces

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid maakt gebruik van ambtsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en rapporten van...

Migratie- en asielpact: EU beleid betreffende particuliere opsporings- en reddingsoperaties op zee

Verblijfblog bespreekt de voorstellen van het Europese migratie- en asielpact. Deze voorstellen zien onder andere op het Schengenacquis, een grotere...

Asiel en migratie

In nieuwsberichten, beleidsstukken en statistieken wordt vaak gesproken over ‘asiel en migratie’. Niet zelden worden deze termen echter op...

Migratie- en asielpact: Herstel van grenzeloos verkeer binnen het Schengengebied?  

Verblijfblog bespreekt de voorstellen van het Europese migratie- en asielpact. Deze voorstellen zien onder andere op het Schengenacquis, een...

Migratie- en asielpact: Een gewijzigd Eurodac en nog meer gebruik van databestanden aan de...

Verblijfblog bespreekt de voorstellen van het Europese migratie- en asielpact. Deze voorstellen zien onder andere op het Schengenacquis, een...