De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid maakt gebruik van ambtsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en rapporten van het Team Onderzoek en Expertise Land en Taal van de Immigratie en Naturalisatie Dienst bij het vaststellen van het asielbeleid voor een land en het beoordelen van individuele asielverzoeken. Dit blog bespreekt het belang van...

Migratie- en asielpact: EU beleid betreffende particuliere opsporings- en reddingsoperaties op zee

Verblijfblog bespreekt de voorstellen van het Europese migratie- en asielpact. Deze voorstellen zien onder andere op het Schengenacquis, een grotere...

Asiel en migratie

In nieuwsberichten, beleidsstukken en statistieken wordt vaak gesproken over ‘asiel en migratie’. Niet zelden worden deze termen echter op...

Migratie- en asielpact: Herstel van grenzeloos verkeer binnen het Schengengebied?  

Verblijfblog bespreekt de voorstellen van het Europese migratie- en asielpact. Deze voorstellen zien onder andere op het Schengenacquis, een...

Migratie- en asielpact: Een gewijzigd Eurodac en nog meer gebruik van databestanden aan de...

Verblijfblog bespreekt de voorstellen van het Europese migratie- en asielpact. Deze voorstellen zien onder andere op het Schengenacquis, een...

Migratie- en asielpact: Onderbouwing van de nieuwe voorstellen

Verblijfblog bespreekt in de komende weken de voorstellen van het Europese migratie- en asielpact. Deze voorstellen zien onder andere...

KNAW waardeert Verblijfblog voor structurele inzet wetenschapscommunicatie

Verblijfblog heeft €10.000 ontvangen uit het KNAW-Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers: Gewaardeerd! Met het Pilotfonds wil de minister van OCW...

Migratie- en asielpact: Het nieuwe solidariteitsmechanisme

Verblijfblog bespreekt in de komende weken de voorstellen van het Europese migratie- en asielpact. Deze voorstellen zien onder andere...

Verkiezingen 2021: Arbeidsmigratie

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2021: Opvang van asielzoekers en asielstatushouders

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2021: Nationaliteit en Staatloosheid

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2021: Het Nederlandse asielbeleid

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2021: Internationale dimensie van het asielbeleid

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Wat is de betekenis van nieuwe staatloosheidwetgeving voor de praktijk?

Al sinds 2016 werkt de overheid aan nieuwe wetgeving inzake staatloosheid. Nederland staat bekend als het enige land in...

Verkiezingen 2021: Gezinshereniging

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2021: Integratie

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Hof zet streep door Nederlands beleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Het Hof van Justitie oordeelde recent dat een EU lidstaat eerst moet onderzoeken of een alleenstaande minderjarige vreemdeling in...

Verkiezingen 2021: Terugkeer en Illegaliteit

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Moeten pensioengerechtigde vreemdelingen inburgeren?

Vreemdelingen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn voor de aanvraag van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd uitgezonderd van de...

Grenzen aan grensprocedures?

Volgens het nieuwe Migratie- en Asielpact van de Europese Commissie, is de grensprocedure een belangrijk instrument om kansarme aanvragen...

Tweede Kamer debatteert over bescherming Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit

Op 9 december 2020 debatteert de Tweede Kamer over de Initiatiefnota van het lid Paternotte (D66) ‘Bescherm Nederlanders met...

De rol van de A, B, C en de X, Y, Z uitspraken binnen...

Op 4 oktober 2020 berichtte NRC dat volgens de IND honderden Oegandese LHBTI-asielzoekers onterecht een verblijfsstatus hebben verkregen. De...

Gaat de vergrote handelingsmacht van staten op zee gepaard met een even brede verplichting...

De UNHCR schat dat tussen 2014 en 2019 19.140 personen zijn omgekomen of vermist in de Middellandse Zee. Artikel...

Wat heeft de Afdeling in december 2019 geoordeeld over het Nederlands beleid ten aanzien...

Op 25 september 2020 berichtte het NRC dat terugkeer ook voor Afghanistan, het onveiligste land ter wereld, de standaard...

Kabinet streeft ernaar de strafmaat op mensensmokkel aan te scherpen

Eén van de maatregelen bij de overname van honderd asielzoekers uit kamp Moria – aangekondigd in een Kamerbrief –...

Wat voor financiële problemen ondervinden legale en Nederlandse partners in gemengdestatusgezinnen?

Gemengdestatusgezinnen zijn gezinnen waarbij er een partner niet rechtmatig in Nederland verblijft en de andere partner een permanente verblijfsstatus...

Hebben asielzoekers recht op een bed?

Op 16 augustus jl. berichtte NRC dat door personeelstekort in het aanmeldcentrum in Ter Apel, asielzoekers soms niet op...

Etnische profilering in 2020: verboden discriminatie op gronden als ras, kleur en afkomst

Na de dood van George Floyd in mei 2020 wordt wereldwijd geprotesteerd tegen racisme en opnieuw aandacht gevraagd voor...

Ras, migratie en internationaal recht 

De dood van George Floyd in de Verenigde Staten van Amerika (VS) is aanleiding geweest tot vele protesten tegen...

Kabinet wil Turkse nieuwkomers weer laten inburgeren  

In februari 2020 kondigde het kabinet aan dat de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers opnieuw zal worden ingevoerd. Turkse onderdanen...

Wat is de impact van de coronacrisis op het Amerikaanse migratiebeleid?

Ook in de Verenigde Staten van Amerika (VS) zijn er vanwege de coronacrisis allerlei migratierechtelijke maatregelen genomen. Zo zijn...