EU-burgers die op straat komen, wordt de toegang tot daklozenopvang door gemeenten geweigerd, onder meer door hen als ‘niet rechthebbenden’ te kwalificeren. Wat voor aanspraken hebben EU-burgers eigenlijk op de maatschappelijke opvang? En wat zijn de belangrijkste barrières in de praktijk? Door Dion Kramer* EU-burgers: verblijfsrecht en gelijke behandeling Om te bepalen of EU-burgers...

De nieuwe Wet Inburgering: wat zijn nu de regels?

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. Er is van alles veranderd en er...

Waarom is er sprake van een opvangcrisis in Nederland?

Nederland heeft opnieuw te kampen met een opvangcrisis. Asielzoekers slapen op stoelen, onder bureaus en in tenten en moeten...

Wanneer is er sprake van een schijnrelatie of -huwelijk?

Partnermigratie is de meest voorkomende reden voor migratie naar Nederland. Een van de vereisten voor gezinshereniging met een partner...

Nieuwe EHRM uitspraak verkleint reikwijdte verbod op collectieve uitzetting

Op 5 april 2022 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de grootschalige terugdringing van...

De toeslagenaffaire: gevolgen voor gezinshereniging

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire presenteerde de Raad van State een reflectieverslag. Het onderzocht daarin of ook in het...

Nederland ruimhartig voor vluchtelingen uit Oekraïne

De Europese Unie heeft een maatregel van tijdelijke bescherming afgekondigd voor specifieke categorieën vluchtelingen uit Oekraïne. Sommige Oekraïners en...

Oekraïners moeten toch asiel aanvragen

Aanvankelijk werd gezegd dat vluchtelingen uit Oekraïne geen asiel in Nederland hoefden aan te vragen. In een brief van...

Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne én andere landen

Op 21 maart maakte het kabinet de hoogte van het leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne bekend. Hoeveel geld krijgen...

Tijdelijke bescherming van Oekraïners in Nederland

De Europese Tijdelijke Beschermingsrichtlijn is op 4 maart 2022 voor het eerst geactiveerd, voor Oekraïners. In 2005 is deze...

Asiel voor Oekraïners?

Volgens de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn op 3 maart 2022 ongeveer een miljoen Oekraïners het land ontvlucht. Sommigen van...

Verkort motiveren door de Afdeling: zijn uitspraken voldoende inzichtelijk?

Sinds de invoering van de Vreemdelingenwet kan de Afdeling zaken afdoen zonder in haar uitspraak te motiveren waarom het...

De huisvesting van vergunninghouders in tijde van een wooncrisis

De meeste Nederlanders vrezen dat migranten de reeds krappe woningmarkt nog meer onder druk zetten. In dit blog wordt...

Aanwijzing aan gemeenten voor de opvang van asielzoekers

Op 14 december jl. werd de Tweede Kamer geïnformeerd dat het kabinet drie gemeenten en de regio Rotterdam verplicht...

Waarom hebben gevaccineerde ongedocumenteerden in Nederland zoveel moeite om een Coronapas QR-code te krijgen?

Het is voor ongedocumenteerde migranten in Nederland moeilijk of zelfs onmogelijk om een QR-code te bemachtigen om toegang tot...

Zaak tegen Frontex voor onrechtmatige uitzetting

Onlangs is een zaak aangespannen tegen het Europese Grensbewakingsagentschap Frontex om Frontex aansprakelijk te stellen voor schade die het...

Strafbaarstelling hulp aan vluchtelingen in Griekenland

Op 18 november 2021 staan 22 vluchtelingenhulpverleners, waaronder ook een Nederlandse man, terecht voor een Griekse strafrechtbank op grond...

Brexit: sociale zekerheid van Britten in Nederland

Britse staatsburgers zijn niet langer burgers van de Europese Unie. Zodra de transitieperiode op 31 december 2020 afliep, verloren...

Wanneer heeft een Unieburger aan zijn vertrekplicht voldaan?

Op 22 juni 2021 beantwoordde het Hof van Justitie van de Europese Unie vragen van de Afdeling Bestuursrechtspraak van...

Selectie op basis van etniciteit door de Marechaussee

Op 22 september 2021 deed de rechtbank Den Haag uitspraak inzake selectie op basis van etniciteit door de Koninklijke...

Tentenkampen in Nederland

Sinds zondag 17 oktober jl. verblijven 400 asielzoekers in een tentenkamp in Almere. Ze hebben het er erg koud....

Nareisbeleid: macht en tegenmacht

Op 23 augustus 2021 meldde NRC Handelsblad dat het nareisbeleid voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen was aangescherpt, waardoor zij niet...

Brexit: Verblijfsrechten van Britten in Nederland

Britse staatsburgers zijn niet langer burgers van de Europese Unie. Op het moment dat de transitieperiode op 31 december...

Wat zijn de rechten van ongedocumenteerden die huishoudelijk werk verrichten?

Tien jaar geleden werd het ILO-verdrag inzake huishoudelijk personeel opgesteld met daarin arbeidsrechten voor huishoudelijk personeel. Nederland heeft dit...

Nederlands beleid herhaalde asielaanvragen in strijd met Unierecht

De Nederlandse asielprocedure schudt op zijn grondvesten na een recente uitspraak van het Hof van Justitie. Het Hof oordeelde...

Migratiedeals en de bescherming van sociaaleconomische rechten van vluchtelingen en migranten

Migratiedeals tussen de EU en landen als Turkije en Libië die bedoeld zijn om migratiestromen naar Europa in te...

Het gebruik van bewijs bij nieuwe asielaanvragen

Op 10 juni 2021 beantwoordde het Hof van Justitie prejudiciële vragen van de Rechtbank Den Haag over opvolgende asielaanvragen....

Asielbescherming voor Afghaanse medewerkers van de Nederland overheid

De internationale gemeenschap werd overrompeld door de snelle opmars van de Taliban in Afghanistan. Hals over kop moesten grote...

Het Marrakesh Compact in Nederland: niet bindend, wel een diplomatiek instrument

Eind 2018 hebben de VN-lidstaten het Marrakesh Compact (VN Global Compact voor Veilige, Geordende en Reguliere Migratie; GCM) aangenomen....

EU-poortwachters: De Spaans-Marokkaanse samenwerking in Ceuta

Tussen maandag 17 en dinsdag 18 mei 2021 zijn meer dan 8.000 mensen van Marokko naar de Spaanse kust...

Word redactiesecretaris van Verblijfblog!

Het Amsterdam Centre of Migration and Refugee Law (ACMRL) van de Vrije Universiteit Amsterdam zoekt een getalenteerde student die als...