Asielzoekers met een ‘kansarme’ asielaanvraag kunnen sinds juli 2023 geplaatst worden in de procesbeschikbaarheidslocatie (PBL), een ‘sobere’ opvanglocatie in Ter Apel. Rechtbank Groningen oordeelde recentelijk dat deze asielzoekers ten onrechte in hun vrijheid worden beperkt. Wat is de PBL, welke regels gelden voor het beperken van de vrijheid van asielzoekers en wat oordeelde Rechtbank...

Wat is de ‘derdelander detacheringsroute’?

Nederland verstrekt jaarlijks een beperkt aantal werkvergunningen aan arbeidsmigranten van buiten de EU(derdelanders). Veel meer derdelanders komen via een...

Asiel voor Afghaanse vrouwen

Onlangs wijzigde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het landenbeleid voor Afghanistan. Een aantal categorieën personen wordt niet meer...

Minder geld naar UNRWA: wat zijn de gevolgen voor het recht op asiel van...

Eerder legde Verblijfblog uit hoe Palestijnen worden uitgesloten van het Vluchtelingenverdrag doordat zij in aanmerking komen voor steun van...

Beëindiging tijdelijke bescherming derdelanders uit Oekraïne  

Op maandag 4 maart verviel de tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne. Sindsdien hebben 2.760 uit Oekraïne gevluchte derdelanders...

EHRM: staatssecretaris moest risico op onmenselijke behandeling bij vliegtuigtrapprocedure beter toetsen

Op 24 oktober is Nederland  veroordeeld voor een schending van artikel 3 van het EVRM. De staatssecretaris is volgens...

Uitspraak Raad van State over 24-weken eis voor asielzoekers

Op 29 november 2023 oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de regel dat asielzoekers maximaal...

Kunnen Palestijnen asiel aanvragen?

Voor Palestijnen die asiel aanvragen geldt onder het Vluchtelingenverdrag, en daarmee ook onder Unie- en Nederlands recht, een aparte...

Verkiezingen 2023: Terugkeer en illegaliteit

Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2023: Opvang van asielzoekers en asielstatushouders

Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2023: Arbeidsmigratie

Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Het Migratie en Asielpact van de EU uitgelegd: de verordening asielprocedure

De Europese Raad van de EU bereikte in juni 2023 overeenstemming over de teksten van twee voorgestelde verordeningen. Deze...

Verkiezingen 2023: Nationaliteit en Staatloosheid

Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2023: Integratie

Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de Tweede Kamer....

Verkiezingen 2023: Gezinshereniging

Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2023: Internationale dimensie van het asielbeleid

Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Verkiezingen 2023: Het Nederlandse asielbeleid

Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen...

Het punitieve karakter van de vreemdelingenbewaring

Sinds 2015 is het wetsvoorstel Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring in omloop bij het parlement. Het wetsvoorstel noopt ertoe om...

Arbeid door vreemdelingen teveel beperkt door 24-weken-eis

Op 18 april 2023 oordeelde de rechtbank in Arnhem dat de voorwaarde dat asielzoekers in Nederland maar 24 weken...

Vaststellingsprocedure staatloosheid en uitgebreid optierecht voor staatloze kinderen: het wachten waard?

Op 6 juni 2023 zijn de vaststellingsprocedure staatloosheid en de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) aangenomen,...

Het afhankelijk verblijfsrecht van huwelijksmigranten in internationaal-vergelijkend perspectief

Eind januari presenteerde de Vrije Universiteit het onderzoek ‘Heb geduld. De betekenis van het afhankelijk verblijfsrecht in het dagelijks...

Automatische dwangsommen in asielrecht niet langer verschuldigd

Met de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND wilde de wetgever een einde maken aan het sterk stijgende bedrag aan...

Hoe staat het met de Spreidingswet?

Afgelopen zomer kondigde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verschillende maatregelen aan om de ‘opvangcrisis’ het hoofd te bieden,...

Mogelijkheden om te werken voor asielzoekers uit Oekraïne en andere landen

Op 1 februari 2023 berichtte de NOS dat bijna de helft van de Oekraïense asielzoekers in Nederland aan het...

Nareismaatregel gezinshereniging vluchtelingen mag niet worden toegepast

Het uitstel van gezinshereniging voor nareizende familieleden van vluchtelingen is onrechtmatig, zo oordeelde Raad van State op 8 februari...

Russische deserteurs en asiel: Een complexe constellatie

Andrey Medvedev, een voormalig commandant van de beruchte Russische huurlingengroep Wagner, heeft asiel aangevraagd in Noorwegen. Hij gaf aan...

Mag Nederland Russische dienstweigeraars en deserteurs terugsturen?

Russische dienstplichtigen tot 27 jaar die naar Nederland zijn gevlucht worden door Nederland niet teruggestuurd naar Rusland. Russen tussen...

Hof van Justitie over nareis en kindhuwelijken

Op 17 november 2022 oordeelde het Hof van Justitie dat gezinshereniging van een moeder bij haar alleenstaande minderjarige dochter...

Wanneer kan een ernstig zieke vreemdeling niet worden uitgezet?

Op 22 november 2022 oordeelde het Hof van Justitie dat een vreemdeling niet mag worden uitgezet als er een...

Rechter moet zelfstandig vreemdelingendetentie toetsen

Op 8 november 2022 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan over de rol van de rechter in vreemdelingendetentiezaken....

Verlenging van de beslistermijn in asielprocedures

In de brief van 28 augustus 2022 over de opvangcrisis kondigde de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan dat...