Raad van State

    3266

    De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) is een van de drie hoogste bestuursrechters in Nederland en behandelt onder meer vreemdelingenzaken. In vreemdelingenzaken moet de vreemdeling eerst in bezwaar en/of beroep bij de rechtbank, waarna hij in hoger beroep kan gaan bij de ABRvS.

    DELEN
    Vorig artikelZelf zorg arrangement
    Volgend artikelUnieburgerschap