Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

    6182

    De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(ABRvS) is een van de drie hoogste bestuursrechters in Nederland en behandelt onder meer vreemdelingenzaken. In vreemdelingenzaken moet de vreemdeling eerst in bezwaar en/of beroep bij de rechtbank, waarna hij in hoger beroep kan gaan bij de ABRvS.

    DELEN
    Vorig artikelACVZ
    Volgend artikelABRvS