Artikel 15c Definitierichtlijn

    6359

    Een bepaling die recht geeft op subsidiaire bescherming wanneer een asielzoeker afkomstig is uit een land of een gebied waarin sprake is van een ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Zie ook ons blog ‘Willekeurig geweld in Oost-Oekraïne geen grond voor asiel in Nederland‘.

    DELEN
    Vorig artikelArtikel 8 EVRM
    Volgend artikelAsielaanvraag