Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

  5557

  In artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag is bepaald dat personen die zich schuldig hebben gemaakt aan zeer ernstige strafbare feiten (zoals oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid) worden uitgesloten van vluchtelingenbescherming. Deze personen komen niet in aanmerking voor rechtmatig verblijf in Nederland en dienen terug te keren naar het land van herkomst. Zie ook ons blog ‘Kan een misdadiger vluchteling zijn?

  « Back to Glossary Index
  DELEN
  Vorig artikelAmbtsbericht
  Volgend artikelArtikel 3 EVRM