Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

    4107

    In artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag is bepaald dat personen die zich schuldig hebben gemaakt aan zeer ernstige strafbare feiten (zoals oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid) worden uitgesloten van vluchtelingenbescherming. Deze personen komen niet in aanmerking voor rechtmatig verblijf in Nederland en dienen terug te keren naar het land van herkomst. Zie ook ons blog ‘Kan een misdadiger vluchteling zijn?

    DELEN
    Vorig artikelAmbtsbericht
    Volgend artikelArtikel 3 EVRM