Bed, bad en brood-regeling

    1448

    Regeling waardoor gemeenten een bed, douche, avondmaaltijd en ontbijt moeten verschaffen aan vreemdelingen zonder verblijfsrecht.