Besluitmoratorium

    3361

    Een besluit waarbij voor een bepaalde categorie asielzoekers (bijvoorbeeld uit een bepaald land of een bepaalde regio) de termijn voor het nemen van een asielbeslissing wordt verlengd tot maximaal 21 maanden. Dit besluit kan worden genomen als naar verwachting sprake is van een korte periode van onzekerheid in de situatie van dit land of deze regio. Zie artikel 43 Vreemdelingenwet.

    « Back to Glossary Index