BMA

    2394

    Het BMA is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en adviseert de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over medische aspecten die verband houden met het nemen van een besluit over de toelating of het vertrek van een vreemdeling. Ook adviseert het BMA de Minister over medische aspecten die verband houden met het vreemdelingenbeleid en de hervestiging van uitgenodigde vluchtelingen. Zie ook ons blog: “Mag Nederland ernstig zieke vreemdelingen uitzetten?”.

    « Back to Glossary Index