Buiten schuld vergunning

    4846

    Een reguliere vergunning die wordt verleend aan een vreemdeling die buiten zijn schuld Nederland niet kan verlaten. Zie artikel 3.48lid 2 sub a Vreemdelingenbesluit.

    « Back to Glossary Index