Buiten schuld vergunning

    3197

    Een reguliere vergunning die wordt verleend aan een vreemdeling die buiten zijn schuld Nederland niet kan verlaten. Zie artikel 3.48lid 2 sub a Vreemdelingenbesluit.