Categoriale bescherming

  2456

  Beleid waarbij aan alle vreemdelingen uit een bepaald land of een bepaalde regio een asielvergunning werd verleend vanwege de slechte algemene mensenrechten en/of veiligheidssituatie in dat land of die regio (zie het oude artikel 29 lid 1 onder d Vreemdelingenwet). Het categoriale beschermingsbeleid is inmiddels afgeschaft.

  « Back to Glossary Index
  DELEN
  Vorig artikelBMA
  Volgend artikelCentraal orgaan opvang asielzoekers