Categoriale bescherming

    1683

    Beleid waarbij aan alle vreemdelingen uit een bepaald land of een bepaalde regio een asielvergunning werd verleend vanwege de slechte algemene mensenrechten en/of veiligheidssituatie in dat land of die regio (zie het oude artikel 29 lid 1 onder d Vreemdelingenwet). Het categoriale beschermingsbeleid is inmiddels afgeschaft.

    DELEN
    Vorig artikelBMA
    Volgend artikelCentraal orgaan opvang asielzoekers