Centraal orgaan opvang asielzoekers

    1966

    Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland.

    DELEN
    Vorig artikelCategoriale bescherming
    Volgend artikelCOA