Discretionaire bevoegdheid

    9503

    Een discretionaire bevoegdheid is in het Nederlands bestuursrecht een bevoegdheid die een bestuursorgaan in meer of mindere mate de vrijheid toekent om in concrete gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen. Met de discretionaire bevoegdheid van een minister wordt de vrije ruimte van de minister om zelf te beslissen over een inwilliging of afwijzing van een verzoek om een verblijfsvergunning bedoeld. Zie ook ons blog ‘Afschaffing discretionaire bevoegdheid, maar twee nieuwe humanitaire vergunningen‘.

    « Back to Glossary Index