Eerste gehoor

    2528

    Eerste gesprek van de IND met een asielzoeker waarin vragen worden gesteld over onder meer de identiteit, nationaliteit, familieleden en de reisroute van de asielzoeker.