EU Handvest voor de Grondrechten

    1397

    Verdrag tussen de lidstaten van de Europese Unie dat in 2000 is aangenomen en op 1 december 2009 juridisch bindend werd. Het bevat de fundamentele rechten die door de Unie en de lidstaten, dienen te worden geëerbiedigd bij de implementatie van de wetgeving van de EU.

    DELEN
    Vorig artikelEU-lidstaat
    Volgend artikelEurodac