Forensisch Medische Maatschappij Utrecht

  2634

  De FMMU voert in opdracht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) medische onderzoeken uit voorafgaand aan de asielprocedure. In dit medisch onderzoek wordt vastgesteld of de asielzoeker medische problemen heeft (psychisch en fysiek) waarmee de IND bij het horen en beslissen rekening moet houden

  « Back to Glossary Index
  DELEN
  Vorig artikelEVRM
  Volgend artikelFMMU