Gezinsherenigingsrichtlijn

    7839

    Richtlijn 2003/86 regelt het recht op gezinshereniging voor derdelanders. Dat wil zeggen gezinshereniging voor derdelanders van buiten de EU en die willen verblijven bij een derdelander die legaal in een lidstaat verblijft. Zie ook onze blogs: “Hof van Justitie: De inburgeringsplicht mag gezinshereniging niet onmogelijk maken” en “Het recht op gezinsleven II: de EU”.

    DELEN
    Vorig artikelRichtlijn 2004/38
    Volgend artikelRichtlijn 2003/86