Hof van Justitie

    7398

    Het Hof van Justitie van de Europese Unie is de rechtsprekende instantie van de Europese Unie en ziet, in samenwerking met de rechterlijke instanties van de lidstaten toe op de uniforme toepassing en uitlegging van het recht van de Unie. Het Hof van Justitie is gevestigd in Luxemburg.

    DELEN
    Vorig artikelDerdelander
    Volgend artikelAA-Procedure