Hof van Justitie

  10627

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie is de rechtsprekende instantie van de Europese Unie en ziet, in samenwerking met de rechterlijke instanties van de lidstaten toe op de uniforme toepassing en uitlegging van het recht van de Unie. Het Hof van Justitie is gevestigd in Luxemburg.

  « Back to Glossary Index
  DELEN
  Vorig artikelDerdelander
  Volgend artikelAA-Procedure