Interstatelijk vertrouwensbeginsel

    3519

    Beginsel waarbij de lidstaten van de EU ervan uitgaan dat andere lidstaten zich houden aan de verplichtingen die zij volgens het Unierecht en mensenrechtenverdragen hebben. Zie ook ons blog Interstatelijk vertrouwensbeginsel in het Dublinsysteem‘.

    DELEN
    Vorig artikelInherente afwijkingsbevoegdheid
    Volgend artikelImmigratie