Langdurig ingezetene richtlijn

    2350

    De richtlijn 2003/109 geeft burgers van buiten de Europese Unie die minimaal gedurende vijf jaren ononderbroken legaal op het grondgebied van een EU-lidstaat hebben verbleven, de mogelijkheid om op aanvraag en onder voorwaarden de EU-status van langdurig ingezetene toegekend te krijgen. Met deze status is het mogelijk om je ook –samen met je gezinsleden– te vestigen in andere EU-lidstaten.

    DELEN
    Vorig artikelRichtlijn
    Volgend artikelRichtlijn 2003/109