Machtiging voorlopig verblijf

    2039

    Een mvv is een visum voor de duur van drie maanden waarmee een vreemdeling die een reguliere vergunning wil aanvragen naar Nederland kan komen. Een mvv wordt alleen verleend als de vreemdeling aan alle voorwaarden voor een reguliere verblijfsvergunning voldoet.

    DELEN
    Vorig artikelLeges
    Volgend artikelMVV