Openbare orde

    3429

    Iemand is een ‘gevaar voor de openbare orde’ indien hij een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving. Het begrip kan echter verschillende betekenissen in verschillende situaties hebben. Zie ook ons blog ‘EU-Hof krabbelt terug: geen algemene toets aan openbare orde’.

    « Back to Glossary Index