Procedurerichtlijn

  3916

  Richtlijn 2013/32  bepaalt welke rechten en verplichtingen asielzoekers hebben tijdens de asielprocedure. De richtlijn geeft het recht op informatie, het recht op een persoonlijk gehoor over de asielmotieven, recht op rechtsbijstand, een gemotiveerde beslissing over het asielverzoek en een beroep bij de rechter tegen de afwijzing van het asielverzoek. Zie ook onze blogs: “Herziene Procedurerichtlijn: introductie”, “Herziene Procedurerichtlijn: is de Algemene Asielprocedure een versnelde procedure?” en “Herziene Procedurerichtlijn: verblijf tijdens asielprocedure”.

  « Back to Glossary Index
  DELEN
  Vorig artikelRichtlijn 2011/95
  Volgend artikelRichtlijn 2013/32