Rechtmatig verblijf

    3138

    Er is sprake van rechtmatig verblijf als een vreemdeling op grond van de Vreemdelingenwet in Nederland mag verblijven.

    DELEN
    Vorig artikelRaad van Europa
    Volgend artikelReferent