Richtlijn 2003/109

    2304

    De Langdurig ingezetene richtlijn geeft burgers van buiten de Europese Unie die minimaal gedurende vijf jaren ononderbroken legaal op het grondgebied van een EU-lidstaat hebben verbleven, de mogelijkheid om op aanvraag en onder voorwaarden de EU-status van langdurig ingezetene toegekend te krijgen. Met deze status is het mogelijk om je ook –samen met je gezinsleden– te vestigen in andere EU-lidstaten.

    « Back to Glossary Index