Terugkeerrichtlijn

    2386

    Deze richtlijn bepaalt hoe moet worden omgegaan met vreemdelingen (niet-Unieburgers) die geen rechtmatig verblijf hebben op het grondgebied van de Europese Unie. De richtlijn bevat onder meer regels over vrijwillig vertrek, uitzetting, inreisverboden en vreemdelingenbewaring.

    DELEN
    Vorig artikelRichtlijn 2003/109
    Volgend artikelRichtlijn 2008/115