Veilig derde land

    2508

    Een land, niet het land van herkomst van een asielzoeker waar een asielzoeker een zekere band mee heeft en waar hij beschermd wordt tegen uitzetting naar een land waar hij vervolging te vrezen heeft of een reëel risico loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Zie ook onze blogs ‘Wanneer is een land een doorreisland en wanneer een asielbestemming?‘ ‘Turkije als veilig derde land?

    DELEN
    Vorig artikelUNRWA
    Volgend artikelVeilig land van herkomst