Veilig derde land

  3825

  Een land, niet het land van herkomst van een asielzoeker waar een asielzoeker een zekere band mee heeft en waar hij beschermd wordt tegen uitzetting naar een land waar hij vervolging te vrezen heeft of een reëel risico loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Zie ook onze blogs ‘Wanneer is een land een doorreisland en wanneer een asielbestemming?‘ ‘Turkije als veilig derde land?

  « Back to Glossary Index
  DELEN
  Vorig artikelUNRWA
  Volgend artikelVeilig land van herkomst