Verblijfsvergunning asiel

    3846
    « Back to Glossary Index

    Een verblijfvergunning die wordt verleend omdat een vreemdeling vluchteling is of in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming of het gezinslid is van een vluchteling of een vreemdeling die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming. Zie artikel 29 Vw.

    « Back to Glossary Index