Verblijfsvergunning regulier

    1565

    Alle verblijfsvergunningen die niet een verblijfsvergunning asiel zijn. Zie artikel 14 Vw.