Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

    6516

    Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd is in principe onbeperkt geldig. Deze vergunning kan worden aangevraagd door personen die ten minste vijf jaar aangesloten in het bezit zijn geweest van een verblijfsvergunning bepaalde tijd. Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn onder andere dat er is voldaan aan het middelenvereiste, dat er geen gevaar is voor de openbare orde en dat er voldaan is aan het inburgeringsvereiste.

    « Back to Glossary Index