Verbod van refoulement

    3600

    Het verbod om een vreemdeling uit te zetten naar een land waar hij gegronde vrees voor vervolging heeft of een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

    DELEN
    Vorig artikelAsielverzoek
    Volgend artikelIVBPR