Verdrag

    5377
    « Back to Glossary Index

    Een verdrag is een schriftelijke overeenkomst van bindende aard tussen twee of meer staten of volkenrechtelijke instellingen.

    « Back to Glossary Index