Vluchteling

    5768

    Een vluchteling is een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging zich bevindt buiten zijn land van herkomst en de bescherming van dit land vanwege deze vrees niet kan of wil inroepen. Zie artikel 1A lid 2 van het Vluchtelingenverdrag.

    DELEN
    Vorig artikelVIS
    Volgend artikelVluchtelingenverdrag