Voortgezet verblijf

    2371

    Voortgezet verblijf betekent dat iemand die een (afhankelijke) verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft gehad, bijvoorbeeld voor het ondergaan van een medische behandeling of vanwege gezinshereniging –onder voorwaarden- daarna in Nederland mag blijven.

    DELEN
    Vorig artikelVluchtelingenverdrag
    Volgend artikelVreemdeling