Arbeidsmigratie

Nederland verstrekt jaarlijks een beperkt aantal werkvergunningen aan arbeidsmigranten van buiten de EU(derdelanders). Veel meer derdelanders komen via een andere EU lidstaat in Nederland werken. Onlangs berichtte Nieuwsuur over de toename van het aantal gedetacheerde derdelanders. Wat is de ‘derdelander detacheringsroute’ en welke juridische en praktische uitdagingen komen erbij kijken? Door Imke van Gardingen* Het aantal derdelanders...
Verblijfblog bespreekt net als in 2021 en 2017 de migratie- en integratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de Tweede Kamer. In de verkiezingsdossiers zijn de programma’s sinds 2006 met elkaar vergeleken. In dit vierde blog van deze nieuwe serie over de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 staan arbeidsmigratie en internationale...
Britse staatsburgers zijn niet langer burgers van de Europese Unie. Zodra de transitieperiode op 31 december 2020 afliep, verloren zij deze ‘supranationale’ status. Dit heeft niet alleen consequenties voor hun verblijfsrecht en stemrecht in lokale en Europese verkiezingen, maar mogelijk ook voor hun sociale rechten in de Nederlandse verzorgingsstaat. Wat zijn de aanspraken op...
Britse staatsburgers zijn niet langer burgers van de Europese Unie. Op het moment dat de transitieperiode op 31 december 2020 afliep verloren zij deze ‘supranationale’ status. Dit verlies heeft niet alleen consequenties voor hun verblijfsrecht en stemrecht in lokale en Europese verkiezingen, maar mogelijk ook grote gevolgen voor hun sociale rechten in de Nederlandse...
Tien jaar geleden werd het ILO-verdrag inzake huishoudelijk personeel opgesteld met daarin arbeidsrechten voor huishoudelijk personeel. Nederland heeft dit verdrag niet geratificeerd. Verblijfblog legt uit wat de inhoud van het verdrag is, bespreekt waarom Nederland het niet heeft geratificeerd en verklaart waarom dit niet alleen een arbeidsrechtelijke kwestie is, maar migratierechtelijke consequenties heeft. Door Jordan...

Asiel en migratie

In nieuwsberichten, beleidsstukken en statistieken wordt vaak gesproken over ‘asiel en migratie’. Niet zelden worden deze termen echter op een onjuiste manier gebruikt. Dit blog legt uit wat het verschil is tussen asiel en (reguliere) migratie zowel in de Europese context als in de Nederlandse Vreemdelingenwet. Door Marcelle Reneman Het begrip ‘migratie’ betekent volgens het woordenboek...
Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Plannen worden per thema vergeleken met eerdere programma’s, waarbij wordt voortgeborduurd op het verkiezingsdossier uit 2017 waarin programma’s sinds 2006 werden vergeleken. Het achtste thema is arbeidsmigratie. Door Nadia Ismaïli Arbeidsmigratie is een...
Op 16 april berichtte het NRC dat arbeidsmigranten in Nederland in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Zij hebben bijvoorbeeld een gebrek aan bescherming op het werk, tijdelijk geen huisvesting of zijn ontslagen omdat ze ziek zijn geworden. Hoe zit dit precies? Door Tesseltje de Lange Inleiding Arbeidsmigranten maken in de hele wereld, en...
De Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) verbiedt werkgevers om vreemdelingen arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. Doet een werkgever dit wel, dan kan de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoge boetes opleggen. Volgens de Wav ben je als particulier of bedrijf al snel een werkgever. Wie is werkgever onder de Wav? Door Francien de Lange...
De Europese Commissie heeft vandaag voorstellen gepresenteerd over legale migratie naar de Europese Unie. De Commissie wil onder meer 50.000 vluchtelingen opnemen. Verblijfblog bespreekt de voorstellen. Door Thomas Spijkerboer Wat houden de plannen in? Het voorstel van de Commissie heeft drie pijlers: De komende twee jaar hervestigen EU landen minstens 50.000 vluchtelingen vanuit landen rondom Europa, zoals...
In aanloop naar de Algemene Vergadering in september 2018 bezinnen de VN-lidstaten zich op de internationale samenwerking rondom migratie. Verblijfblog stelt een dossier samen om de verschillende inzichten te volgen. In deze tweede aflevering de visie van François Crépeau, (voormalig) VN-rapporteur inzake de mensenrechten van migranten.  Door Hans van Oort François Crépeau was van augustus 2011...
29 november 2016 verstreek de implementatietermijn voor de Europese Intra Company Transfer Richtlijn. Deze richtlijn bevat nieuwe regels voor expats van buiten Europa die bij een Europese vestiging van hun bedrijf willen werken. De richtlijn biedt ruime verblijfsmogelijkheden voor de werknemer en zijn familie, wel is de vergunning tijdelijk. Hoe zit dit precies? Door Bram...
Kunnen Amerikanen naar Nederland emigreren na de verkiezing van Trump als president van de Verenigde Staten? RTL Editie NL stelde deze vraag. Wat zijn de opties? Het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag biedt voor Amerikanen waarschijnlijk de meest reële toelatingsregeling.
Als een religieuze organisatie een spreker over wil laten komen van buiten de Europese Unie, dan moet daarvoor een speciale vergunning worden aangevraagd. Naar aanleiding van een brief  van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ontstond hierover onlangs enige ophef. Wat zijn de regels omtrent het inhuren van buitenlandse voorgangers door Nederlandse religieuze...
Nederland kent sinds 1 januari 2015 een startupverblijfsvergunning. Deze is geldig voor één jaar. Na dat jaar moet de startup een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige aanvragen. Met de versoepeling van de zelfstandigenregeling per 1 januari 2016 is gezocht naar een oplossing voor het gevreesde gat tussen startup- en groeifase. Hoe ziet die zelfstandigenregeling...
Met een paginagrote advertentie van de INCO Business Group in het Financieel Dagblad en een oproep op Facebook werd op 1 december 2015 Incubators for Immigrants gelanceerd. De stichting wil ondernemende asielzoekers met een “relevant, haalbaar, origineel, schaalbaar en creatief” plan een vliegende start geven. Kan dit? Welke voorwaarden gelden voor een aanvraag als start-up?  Door...
Het in dienst nemen of feitelijk laten werken van buitenlandse werknemers zonder vergunning, is niet toegestaan. Hoe zit dit precies? Wanneer, waarom en hoe zwaar wordt arbeid door vreemdelingen beboet?  Door Elles Besselsen De directe aanleiding voor deze inleidende blog over arbeidsmigratie is een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de uitspraak...
Staatssecretaris Teeven gaat invoeren dat buitenlanders een verblijfsvergunning kunnen krijgen als zij minstens 1.250.000 euro in Nederland investeren. Kan Nederland bij de vormgeving van deze regeling leren van de mogelijkheden die in andere Westerse landen aan vermogende immigranten worden geboden? Door Pieter Boeles De Nederlandse regeling Volgens een brief aan de Tweede Kamer van 20 september 2013...