Dossier: Opvang van Oekraïners

Op maandag 4 maart verviel de tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne. Sindsdien hebben 2.760 uit Oekraïne gevluchte derdelanders geen recht op verblijf meer in Nederland onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Wie zijn de derdelanders uit Oekraïne, waarom is hun verblijfsrecht vervallen en welke regels gelden nu voor hen? Masja Zweers en Nina Fokkink Op...
Op 1 februari 2023 berichtte de NOS dat bijna de helft van de Oekraïense asielzoekers in Nederland aan het werk is. Volgens cijfers van het UWV van november 2022 was van de Oekraïense asielzoekers tussen de 18 en 65 jaar zelfs 72 procent (40.000 van de 55.000) aan het werk. Wat zijn precies de...
Mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne worden opgevangen in gemeenten onder verantwoordelijkheid van burgemeesters. Asielzoekers uit andere landen vallen onder de verantwoordelijkheid van het COA en komen dus in het overvolle Ter Apel terecht. Waarom bestaat dit verschil in verantwoordelijkheid en wat is de juridische grondslag?  Lieneke Slingenberg Een belangrijk verschil tussen asielzoekers uit Oekraïne...
De Europese Unie heeft een maatregel van tijdelijke bescherming afgekondigd voor specifieke categorieën vluchtelingen uit Oekraïne. Sommige Oekraïners en derdelanders vallen hierbij buiten de boot. De lidstaten hebben echter de mogelijkheid om de doelgroep van tijdelijke bescherming uit te breiden. Dit blog legt uit hoe Nederland van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. Door Marcelle Reneman In...
Aanvankelijk werd gezegd dat vluchtelingen uit Oekraïne geen asiel in Nederland hoefden aan te vragen. In een brief van 30 maart aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Van der Burg echter dat deze groep toch een vereenvoudigde asielprocedure moet doorlopen om in aanmerking te komen voor tijdelijke bescherming. Wat zijn de gevolgen hiervan? Door Marcelle...
Op 21 maart maakte het kabinet de hoogte van het leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne bekend. Hoeveel geld krijgen zij, hoe verhoudt dat zich tot de verstrekkingen die asielzoekers ontvangen en waar is dat laatste bedrag eigenlijk op gebaseerd? Door Lieneke Slingenberg Op 21 maart schreven de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister voor...
De Europese Tijdelijke Beschermingsrichtlijn is op 4 maart 2022 voor het eerst geactiveerd, voor Oekraïners. In 2005 is deze richtlijn omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving. Welke keuzes zijn destijds gemaakt en wat betekent dit voor de tijdelijke bescherming van Oekraïners in Nederland? Door Lieneke Slingenberg Richtlijn tijdelijke bescherming De Europese Commissie heeft op 2 maart 2022...
Volgens de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn op 3 maart 2022 ongeveer een miljoen Oekraïners het land ontvlucht. Sommigen van hen hebben inmiddels in Nederland asiel aangevraagd. Tegelijkertijd verbleven er ook voor het uitbreken van de oorlog al Oekraïners in Nederland, met of zonder verblijfsrecht. Wat is de verblijfspositie van deze Oekraïense migranten? Door Marcelle Reneman Kranten...