Dossier: Opvangcrisis/Ter Apel

In het Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 beloven de PVV, VVD, NSC en BBB ‘het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit’. Verblijfblog bespreekt de belangrijkste maatregelen in een serie blogs. Het eerste blog gaat over het ‘zo spoedig mogelijk’ activeren van het staatsnoodrecht. Door Lisanne Groen en Lieneke...
Afgelopen zomer kondigde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verschillende maatregelen aan om de ‘opvangcrisis’ het hoofd te bieden, waaronder het ontwikkelen van de zogenoemde Spreidingswet. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft over dit wetsvoorstel inmiddels advies uitgebracht. Verblijfblog bespreekt het voorstel voor de Spreidingswet en het advies van de Afdeling. Door...
Het uitstel van gezinshereniging voor nareizende familieleden van vluchtelingen is onrechtmatig, zo oordeelde Raad van State op 8 februari 2023. De nareismaatregel komt daarmee per direct te vervallen. Verblijfblog legt de uitspraak uit. Door Betty de Hart Het oordeel van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 februari over de nareismaatregel voor beperking...
In de brief van 28 augustus 2022 over de opvangcrisis kondigde de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan dat hij de beslistermijn in alle asielzaken met negen maanden gaat verlengen tot 15 maanden. Op 27 september is de verlenging ingegaan. Wat zijn de gevolgen van deze maatregel? Door Marcelle Reneman Volgens de Vreemdelingenwet moet de IND...
Als reactie op de aanhoudende opvangcrisis heeft de Nederlandse regering eind augustus 2022 verschillende maatregelen aangekondigd. Een van deze beleidsmaatregelen is de opschorting van de hervestigingsregeling in het kader van de Turkije-deal. Wat is deze hervestigingsregeling, wat zijn de gevolgen en is deze rechtmatig? Door Orçun Ulusoy Na intensieve onderhandelingen sinds oktober 2015 hebben staatshoofden...
Vrijdag 26 augustus 2022 presenteerde het kabinet een ‘asielcompromis’ met als doel de opvangcrisis in Ter Apel op te lossen. Onderdeel van het compromis zijn maatregelen over de gezinshereniging van vluchtelingen. Dit blog bespreekt deze plannen en beantwoordt de vraag of deze verenigbaar zijn met de Gezinsherenigingsrichtlijn van de Europese Unie. Door Betty de Hart De...
Mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne worden opgevangen in gemeenten onder verantwoordelijkheid van burgemeesters. Asielzoekers uit andere landen vallen onder de verantwoordelijkheid van het COA en komen dus in het overvolle Ter Apel terecht. Waarom bestaat dit verschil in verantwoordelijkheid en wat is de juridische grondslag?  Lieneke Slingenberg Een belangrijk verschil tussen asielzoekers uit Oekraïne...