Vraag van De Correspondent

Vragen van de krant De Correspondent beantwoord door leden van de sectie Migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam

Op 15 september 2014 berichtte IOM dat alweer 500 migranten uit onder meer Syrië en Palestina waren omgekomen in de Middellandse zee. Als een schip in nood verkeert, is een kapitein volgens een eeuwenoude maritieme traditie verplicht zo snel mogelijk te hulp te schieten. Maar zijn kapiteins ook verplicht bootmigranten te redden? Door Lisa Komp De...
PVV-Kamerlid Fritsma stelde onlangs dat we Syriërs wel konden terugsturen, omdat ze eerder al in Turkije geweest waren. Dat zou immers een prima asielbestemming zijn. Wie bepaalt precies of een uitzetting is toegestaan, en aan welke eigenschappen moet een land voldoen om als transitland of asielbestemming te kunnen gelden? De Correspondent 3 januari 2014 'Kan Nederland...

Aanzuigende werking

In het debat over het Nederlandse asielbeleid stellen bewindslieden en politici regelmatig dat dit beleid de instroom van asielzoekers kan beïnvloeden. Hoe groot is de instroom van asielzoekers in Nederland? Is er bewijs dat het soepeler of juist strenger maken van het asielbeleid invloed heeft op de asielinstroom? Door Marcelle Reneman De Correspondent 17 december 2013...
Gezinsmigratie wordt gereguleerd door nationale en internationale regels. Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens speelt hierin een belangrijke rol. Onder welke voorwaarden is gezinshereniging mogelijk en kunnen gezinsleden van elkaar worden gescheiden? Door Nadia Ismaili De Correspondent 14 november 2013 'Hebben immigranten recht op een gezinsleven?' Wat is gezinshereniging? Gezinsmigratie is een...
In het Nederlandse asielrecht staat centraal wat de asielzoeker aan de IND vertelt over de vervolgingen en bedreigingen die hij heeft meegemaakt. Hoe bewijst een asielzoeker dat hij in aanmerking komt voor asiel? Door Hemme Battjes De Correspondent 31 oktober 2013 'Hoe bewijs je marteling of een seksuele gerichtheid?' De IND houdt de stellingen van de asielzoeker...
Euro-commissaris Malmström kondigde in juni 2013 de voltooiing van het Common European Asylum System aan, dat is de gemeenschappelijke Europese asielwetgeving die sinds 2001 geleidelijk is ingevoerd. NGO's,verzameld in ECRE, stellen dat van een volledig geharmoniseerd asielbeleid nog geen sprake is. Wat is precies de invloed van dit soort Europese wetgeving op nationale regelgeving? Door...
Begin september blies D66 Tweede Kamerlid Schouw nieuw leven in een wetsvoorstel over rechtsbescherming in asielzaken. De rechterlijke toetsing van de geloofwaardigheid van asielverzoeken speelt daarin een belangrijke rol. Hoe zit dat met deze rechterlijke toetsing in asielzaken? Door Karen Geertsema De Correspondent 1 oktober 2013 'De rol van de rechter' Korte geschiedenis van het wetsvoorstel Het wetsvoorstel  tot...