Vreemdelingenbewaring

De Europese Raad van de EU bereikte in juni 2023 overeenstemming over de teksten van twee voorgestelde verordeningen. Deze voorstellen zijn onderdeel van het Pact inzake Asiel en Migratie dat in eerdere Verblijfblogs besprak. Verblijfblog bespreekt in dit blog de regels voor de behandeling van asielaanvragen, vooral aan de buitengrenzen. Door Greta Albertari Op 8...
In een brief aan de staatssecretaris stellen verschillende mensenrechtenorganisaties dat de omstandigheden in vreemdelingenbewaring in strijd zijn met de mensenrechten. Hierom zouden onmiddellijk alle vreemdelingen moeten worden vrijgelaten. Dit sluit aan bij een eerdere vrijlating van een aantal vreemdelingen eind maart, zoals door de NOS is bericht. Hoe zit dit precies? Door Elizabeth Arquinigo Pardo, Carlos Oviedo...
Het kabinet Rutte II is sinds 14 maart 2017 demissionair en beperkt zich tot de behandeling van lopende zaken. De nieuw gekozen volksvertegenwoordigers richten zich vooral op de vorming van een nieuw kabinet. Wat erft het volgende kabinet van Rutte II op het gebied van migratierecht? Vier wetsvoorstellen passeren de revue. Door Hans van Oort 1....
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in vijf uitspraken tegen Frankrijk uitzettingsdetentie van gezinnen met zeer jonge kinderen onrechtmatig bevonden. De omgeving was te kil en te beangstigend. Vaak was bovendien niet gezocht naar een alternatief voor gevangenschap. Heeft dit gevolgen voor het Nederlandse beleid? Pieter Boeles en Galina Cornelisse  Vreemdelingenbewaring is...
Mag iemand tijdens een herhaald asielverzoek in vreemdelingenbewaring worden geplaatst? Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de geldigheid van artikel 8 van de Europese Opvangrichtlijn, besliste het Hof van Justitie EU van wel. Hoe zit dit precies?
Op 2 april 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in twee uitspraken bepaald dat onrechtmatig in Nederland verblijvende Marokkanen zonder paspoort niet in vreemdelingenbewaring kunnen worden geplaatst, nu Marokko niet meewerkt aan hun terugkeer. Hoe zit dit precies?  Door Elles Besselsen Vreemdelingenbewaring In een eerder blog over vreemdelingenbewaring is beschreven dat onrechtmatig in...
Op 5 juni 2014 heeft het Europees Hof van Justitie op verzoek van een Bulgaarse rechter artikel 15 van de Europese Terugkeerrichtlijn uitgelegd. Het Hof eist dat de rechter het opleggen en verlengen van vreemdelingenbewaring intensief controleert. En vreemdelingen moeten een schriftelijke bevestiging krijgen dat zij niet uitzetbaar zijn. Wat betekent dit voor Nederland?  Door...
De Raad van State heeft op 5 november 2014 geoordeeld dat er op dit moment geen vreemdelingen kunnen worden uitgezet naar Somalië. Dit betekent dat illegaal verblijvende vreemdelingen uit Somalië niet langer in vreemdelingenbewaring kunnen worden gesteld. Toch kunnen deze vreemdelingen hieraan geen verblijfsaanspraken ontlenen. Hoe zit dat? Door Thomas Spijkerboer en Martijn Stronks Wanneer...
In de brief die staatssecretaris Teeven op 13 september aan de Tweede Kamer stuurde, geeft hij zijn visie op “de inzet van toezichtmaatregelen en vreemdelingenbewaring bij terugkeer.” Wat is zijn visie op vreemdelingenbewaring?  Door Galina Cornelisse Met de brief deed de staatssecretaris de toezegging gestand die hij op 17 april had gedaan in de hoorzitting naar...