KNAW waardeert Verblijfblog voor structurele inzet wetenschapscommunicatie

2744

Verblijfblog heeft €10.000 ontvangen uit het KNAW-Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers: Gewaardeerd! Met het Pilotfonds wil de minister van OCW wetenschappers die zich al geruime tijd inzetten voor wetenschapscommunicatie erkennen en waarderen.

Het Verblijfblog – dat het KNAW-Pilotfonds Gewaardeerd! in ontvangst mag nemen – wordt gerund door onderzoekers van het Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law. Sinds de oprichting van het blog in 2013 schrijft de redactie over actualiteiten in het migratierecht en voorziet die van juridische feiten en achtergronden.

Het Verblijfblog is ontstaan vanuit de behoefte en met het doel om een beter inzicht in migratierechtelijke vraagstukken te creëren. De artikelen bevatten historische achtergronden, de inkadering van een probleem in wetgeving en jurisprudentie, een uitleg van relevant recht of simpelweg feitelijke gegevens. Kortom: allerlei handvatten waarmee de lezer zich zelf een beter beeld van de migratierechtelijke problematiek kan vormen.

De bijdragen op het blog zijn toegankelijk geschreven, zodat deze aansprekend zijn voor een breed publiek, waaronder studenten, maar ook politici, praktijkjuristen, journalisten en andere direct belanghebbenden. Dat het blog goed gewaardeerd en breed gelezen wordt, blijkt al uit de reacties die de redactie met regelmaat binnenkrijgt. Deze reacties laten zien dat het Verblijfblog geraadpleegd wordt voor een toegankelijke en basale toelichting op nationale en Europese regelgeving. Journalisten, maar ook politici beginnen hun onderzoek naar een onderwerp vaak op het blog of via de NRC Verblijfscolumn. Het Verblijfblog slaagt aldus goed in het communiceren van relevante kennis naar een breed, maatschappelijk publiek. Direct via het blog zelf, of indirect via verschillende media. Het blog vervult daarmee precies het doel dat het zich heeft gesteld: het verhogen van de kwaliteit van de berichtgeving en informatievoorziening op het gebied van migratierecht.

Dat het Verblijfsblog een brug slaat tussen berichtgeving op het gebied van migratierecht en een breed publiek wordt nu ook door de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) erkend door een bijdrage uit dit fonds uit te keren aan het blog. De wetenschappers die betrokken zijn bij het Verblijfblog, reageerden verheugd op het mooie nieuws. ‘’We zijn blij met de erkenning die blijkt uit de toekenning van het pilotfonds door de KNAW. We zullen de subsidie gebruiken om de berichtgeving over het migratierecht op ons blog verder te verbeteren en ook om het blog verder onder de aandacht te brengen van beleidsmakers, politici, journalisten en het brede publiek van mensen met interesse in dit vakgebied’’, aldus wetenschapper en penvoerder Martijn Stronks.

Het fonds dat uitgekeerd wordt aan het Verblijfblog is een pilotfonds van de KNAW. Het pilotfonds past in de nieuwe wijze van erkennen en waarderen van wetenschappers, die recent is ingezet binnen het Nederlandse kennisveld. Wetenschapscommunicatie wordt daarin gezien als een volwaardig onderdeel van een academische carrière. Het pilotfonds is één van de initiatieven van de minister van OCW om wetenschapscommunicatie te stimuleren.